Fase 4

Fase 4: Sistema de Seguiment i Avaluació

En aquesta fase es defineix un Sistema de Seguiment i Avaluació basat en indicadors que faciliten la seua implementació i la determinació d’una sèrie de pautes que permeten el seguiment i avaluació dels projectes del Pla d’Acció i poder així mesurar el grau d’implementació efectiva de l’Agenda, i per tant dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, així com d’altres documents i estratègies europees i internacionals vinculades al Pla d’Acció de l’Agenda Urbana d’Alzira “Un riu de futur”, establint equivalències i interaccions entre els diferents blocs d’indicadors. A més, s’implementarà un Observatori de Dades Urbanes, eina tecnològica que incorporarà els citats indicadors de seguiment i avaluació, així com dades descriptives que ofereix l’Agenda Urbana Espanyola en relació amb cadascun dels deu Objectius Estratègics. La Base de dades de l’Agenda Urbana Espanyola conté una taula que recull la informació disponible de tots els municipis de l’Estat, amb més de 50 dades descriptives per grandària de població. D’aquesta manera podrem obtindre les dades relatives a Alzira, i realitzar comparatives amb els municipis limítrofs o amb altres de població o altres característiques. Pròximament l’Ajuntament d’Alzira implementarà el seu Observatori de Dades Urbanes a través d’aquesta mateixa web.

Skip to content