Slide
Slide
Ens agradaria que valorares els projectes d'Alzira, un riu de futur
Slide
previous arrow
next arrow

Alzira, un riu de futur

Alzira i el Xúquer estan indissolublement units. Des de temps immemorables el riu ha vertebrat la ciutat i la comarca, tot i que la ciutat ha viscut molt de temps d’esquena al riu. Amb el potencial del riu Xúquer en el seu pas per la ciutat i amb ajuda de les noves polítiques, Alzira vol liderar amb la seua pròpia Agenda Urbana el futur de la nostra ciutat ara i el de les futures generacions, i que l’agenda siga un vector que aglutine una transició verda, resilient, digital i sostenible, que cree cohesió social, i que aprofite el nostre ric patrimoni cultural, històric i mediambiental.

De la mateixa manera que Alzira va ser la clau del regne de València, ara el Xúquer, i el seu entorn, serà el nostre futur. És el títol de la nostra Agenda Urbana: «Alzira, un riu de futur».

Agenda Urbana

L’Agenda Urbana és un document estratègic, sense caràcter normatiu i, per tant, d’adhesió voluntària, que, de conformitat amb els criteris establits per l’Agenda 2030, la nova Agenda Urbana de les Nacions Unides i l’Agenda Urbana Europea i Espanyola, perseguix l’assoliment de la sostenibilitat en la nostra política local de desenvolupament urbà. Constituïx, a més, un mètode de treball i un procés per a tots els actors, públics i privats, que intervenen a Alzira i que busquen un desenvolupament equitatiu, just i sostenible, des dels seus diferents camps d’actuació.

Observatori Urbà

L’Observatori de Dades Urbanes és una eina tecnològica que incorporarà indicadors de seguiment i avaluació, així com dades descriptives que ofereix l’Agenda Urbana Espanyola en relació amb cadascun dels deu Objectius Estratègics. La base de dades de l’Agenda Urbana Espanyola conté una taula que recull la informació disponible de tots els municipis de l’Estat, amb més de 50 dades descriptives per grandària de població. D’esta manera podrem obtenir les dades relatives a Alzira i realitzar comparatives amb els municipis limítrofs o amb altres de població similar o altres característiques. Pròximament, l’Ajuntament d’Alzira implementarà el seu Observatori de Dades Urbanes a través d’esta mateixa web.

Accedix pròximament…

 

 

Últimes notícies

Els objectius estratègics que persegueix l’Agenda Urbana d’Alzira, en alineació amb la metodologia d’Agenda Urbana Espanyola, són:

Objectiu 1

Ordenar el territori i fer un ús racional del sòl, conservar-lo i protegir-lo.

Objectiu 2

Evitar la dispersió urbana i revitalitzar la ciutat existent.

Objectiu 3

Previndre i reduir els impactes del canvi climàtic i millorar la resiliència.

Objectiu 4

Fer una gestió sostenible dels recursos i afavorir l’economia circular.

Objectiu 5

Afavorir la proximitat i la mobilitat sostenible.

Objectiu 6

Fomentar la cohesió social i buscar l’equitat.

Objectiu 7

Impulsar i afavorir l’Economia Urbana.

Objectiu 8

Garantir l’accés a la vivenda.

Objectiu 9

Liderar i fomentar la innovació digital.

Objectiu 10

Millorar els instruments d’intervenció i la governança.

Línies estratègiques d’actuació:

Es tracta d’àmbits estratègics pels quals apostem per superar els nostres reptes de ciutat. Estan alineades amb els Objectius Estratègics i Objectius Específics de l’AUE.

LEA1.
INFRAESTRUCTURES VERDES I BLAVES PER L’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC

Millorar l’accessibilitat als entorns naturals i la seua biodiversitat mitjançant la connexió de les Infraestructures Verdes i Blaves amb el riu Xúquer com a eix central.

LEA2.
RECUPERACIÓ I POSADA EN VALOR DEL PATRIMONI NATURAL, URBÀ I CULTURAL

Fomentar el reconeixement del patrimoni d’Alzira (natural, urbà i cultural), conservant les seues característiques i millorant l’oferta cultural i turística.

LEA3.
REGENERACIÓ URBANA INTEGRADA DE BARRIS

Contribuir a la transformació urbana sostenible i a unes millors condicions de vida de la població mitjançant el desenvolupament de programes socials vinculats a la transformació física de la ciutat.

LEA4.
PARC RESIDENCIAL ACCESSIBLE I ASSEQUIBLE

Ajustar l’oferta d’habitatge a les necessitats actuals i futures de la població d’Alzira, explorant solucions de l’habitatge innovadores i accessibles.

LEA5.
METABOLISME URBÀ I CIRCULARITAT

Optimitzar els recursos materials, hídrics i energètics disponibles i els hàbits de la ciutadania per avançar cap a un model de circularitat.

LEA6.
ACCESSIBILITAT TERRITORIAL I URBANA MITJANÇANT LA MOBILITAT SOSTENIBLE

Promoure una mobilitat activa de proximitat i socialment igualitària, garantint així una mobilitat sostenible, accessible per a tothom, intel·ligent i segura.

LEA7.
INNOVACIÓ SOCIAL

Fer del territori un eix central per a la intervenció social orientada a la inclusió i a la cohesió social, mitjançant propostes innovadores, eficaces i bones pràctiques.

LEA8.
PROTECCIÓ I REVITALITZACIÓ DEL SECTOR AGRARI

Reactivar, impulsar i transformar el sector agrícola, avançant cap a models d’agricultura sostenibles i potenciant el consum de proximitat.

LEA9.
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE

Enfortir i diversificar el teixit empresarial local, promovent un turisme més sostenible i afavorint iniciatives emprenedores i innovadores.

LEA10.
INNOVACIÓ PÚBLICA I MILLORA DE L’ADMINISTRACIÓ

Avançar cap a una administració pública innovadora, oberta, connectada amb la ciutadania i eficient mitjançant la incorporació de la tecnologia.

Fases del projecte

L’Agenda Urbana d’Alzira s’ha desenvolupat en quatre fases complementàries, a través d’un procés de participació obert i compartit al que han contribuït de manera activa les diferents regidories de l’ajuntament, així com agents rellevants del municipi i la ciutadania:

Fase 1: Un diagnosi de la realitat urbana i comarcal.

Fase 2: Un marc estratègic estructurat en un decàleg d’objectius amb objectius específics i les seues possibles línies d’actuació.

Fase 3: Un pla d’acció amb propostes concretes.

Fase 4: Un sistema de seguiment i avaluació basat en indicadors que faciliten la seua implementació, incloent-hi, a més, un observatori de dades urbanes.

Fase 1

DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC URBÀ

Fase 2

MARC ESTRATÈGIC

Fase 3

PLA D’ACCIÓ

Fase 4

SISTEMA DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ

Participació ciutadana

L’Agenda Urbana d’Alzira no es configura sols tenint en compte la perspectiva interna dels diferents serveis municipals implicats. S’opta també per tindre la visió consensuada de tota la ciutadania d’Alzira.

Durant el juny del 2022 es va generar un procés participatiu obert a tota la ciutadania, amb diferents sessions temàtiques. A més, de manera complementària es van celebrar sessions de participació amb el Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes (d’educació primària i secundària); es va fer una enquesta ciutadana realitzada a peu de carrer; es van recollir qüestionaris en el Centre de Participació Ciutadana de l’Alquerieta; i es va desenvolupar un altre procés participatiu a través de Creu Roja en diversos centres escolars.

Financiació

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’economia espanyola preveu la mobilització de més de 140.000 milions d’euros d’inversió pública fins a 2026, amb una forta concentració de les inversions i reformes en la primera fase del pla *Next *Generation EU, que cobreix el període 2021-2023, amb la finalitat d’impulsar la recuperació i aconseguir un màxim impacte contracíclic.

NEXT Generation UE

Next GenerationEU és més que un pla de recuperació: és una oportunitat única d’eixir reforçats de la pandèmia, transformar les nostres economies i societats, i dissenyar una Europa que funcione per a tots.

El 21 de juliol de 2020, el Consell Europeu va acordar un instrument excepcional de recuperació temporal per un import de 750.000 milions d’euros. El Fons de Recuperació garantix una resposta europea coordinada amb els Estats membres per a fer front a les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia.

Agenda Urbana Espanyola

L’Agenda Urbana Espanyola, presa en consideració pel Consell de Ministres el 22 de febrer de 2019, és el full de ruta que marcarà l’estratègia i les accions que cal dur a terme fins a 2030, per a fer dels nostres pobles i ciutats àmbits de convivència amables, acollidors, saludables i conscienciats.

Constituïxen ferramentes perquè tots els actors, públics i privats, que intervenen a les ciutats i que busquen un desenvolupament equitatiu, just i sostenible des dels seus diferents camps d’actuació, puguen elaborar els seus propis plans d’acció.

  • Sant Roc 10, 46600 Valencia
  • 962 400 450
  • unriudefutur@alzira.es
Skip to content