Avís Legal

Tot accés a este lloc web i l’ús de la informació continguda en este implica l’acceptació de les següents condicions d’ús:

1. Utilització de la informació continguda en el lloc web

L’Ajuntament d’Alzira, a través del domini alzira.es, facilita la consulta lliure i gratuïta d’informació d’interés general de la ciutat d’Alzira, i en particular, informació i gestions pròpies de l’administració municipal. Només està autoritzat l’ús personal i no comercial. No s’autoritza la còpia, reproducció, transmissió, distribució o modificació del lloc o els seus continguts.

La informació proporcionada en este lloc web té caràcter merament orientatiu o informatiu, és a dir, no té validesa jurídica i en cap cas podrà ser vinculant per a la resolució dels procediments administratius, que es trobaran subjectes exclusivament a la normativa que els siga aplicable. Per a fins jurídics, hauran de consultar-se els textos publicats en els butlletins i diaris oficials o sol·licitar-se a l’Ajuntament.

L’accés al lloc web, així com l’ús que puga fer-se de la informació que conté, són de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari/ària. L’Ajuntament d’Alzira no es responsabilitzarà de cap conseqüència, dany o perjuí que poguera derivar-se d’este accés o ús d’informació, a excepció de totes aquelles actuacions que resulten de l’aplicació de les disposicions legals a què haja de sotmetre’s en l’estricte exercici de les seues competències.

2. Qualitat de la informació i continguts

L’Ajuntament d’Alzira no garantix l’exactitud, veracitat o integritat dels continguts d’este lloc web, ni es responsabilitza de l’accés o ús d’estos. No obstant això, desplegarà els esforços necessaris per a evitar errors i, si és el cas, corregir-los o actualitzar-los com més prompte millor, i no es podrà garantir la seua inexistència ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

L’Ajuntament d’Alzira podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en el seu lloc web o en la seua configuració o presentació.

Els llistats que es puguen publicar en este lloc web i que continguen dades de caràcter personal s’ajusten a la legislació actual de protecció de dades. Estos llistats no constituïxen font d’accés públic i no podran ser reproduïts ni en tot ni en part, ni transmesos ni registrats per cap sistema de recuperació d’informació, sense el consentiment de les persones afectades.

3. Disponibilitat de la informació

L’Ajuntament d’Alzira no pot garantir plenament el funcionament de la xarxa de comunicacions i, per tant, no assumix cap responsabilitat sobre la disponibilitat del seu servidor. El servidor podrà ser desconnectat sense avís previ. Es faran tots els esforços perquè l’impacte per tasques de manteniment siga el mínim possible. L’Ajuntament d’Alzira no es responsabilitza de cap dany o perjuí patit per l’usuari/ària que es derive de l’accés a este lloc web o de l’ús d’informació o d’aplicacions en ell contingudes.

4. Política de privacitat

La privacitat d’este lloc web es basa en:

•Se sol·licitaran exclusivament les dades imprescindibles per a poder proporcionar-li els servicis del lloc web.

•Automàticament s’obtindrà exclusivament informació tècnica, i serà la mínima imprescindible per a donar-li un bon servici. En visitar este lloc web, el seu navegador pot emmagatzemar informació tècnica en el seu ordinador: l’ús de cookies no proporciona cap informació personal, ni informació sobre el seu ordinador, només estan destinades a ajudar-li a estalviar temps quan torne a visitar-nos, a seleccionar el full d’estil més adequat i que la visualització del lloc web siga correcta, i també l’idioma i el joc de caràcters del seu navegador, amb el mateix motiu (per exemple, per tal que es vegen bé els accents). També podrà ajudar-nos en la millora del disseny del nostre lloc web i a l’obtenció d’estadístiques (en concret, conéixer el nombre de “visitants únics” que té la nostra web).

•Les dades de caràcter personal que ens facilite es tractaran d’acord amb allò que s’ha establit per la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la resta de normativa d’aplicació. S’inclouran en fitxers titularitat de l’Ajuntament d’Alzira, que s’utilitzaran per als fins municipals propis i els específics de la seua sol·licitud. Les susdites dades no se cediran a cap tercer, excepte per obligacions legals i a altres Administracions Públiques que siguen les destinatàries del tractament. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició podrà exercir-los contactant amb nosaltres a través de correu electrònic en l’adreça electrònica Aquesta adreça electrònica s’està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. ; per mitjà de fax al número 96 240 1391; per mitjà de correu ordinari o personant-se en l’Ajuntament d’Alzira, c/ Sant Roc, 6 – 46600 Alzira. Depenent del tipus de dret que ens sol·licite, li podrem requerir que aporte una fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat o equivalent.

5. Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual i industrial d’este lloc d’Internet, el seu disseny gràfic, els codis que conté, les marques o signes distintius de qualsevol classe i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, àudio i qualssevol altres materials, són propietat de l’Ajuntament d’Alzira o de tercers que hagen autoritzat l’ús dels susdits continguts a l’Ajuntament d’Alzira, llevat que s’indique expressament la seua lliure disponibilitat.

La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d’estes obres constituïx una infracció dels drets de propietat intel·lectual de l’Ajuntament d’Alzira o d’aquell que siga titular.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en este lloc web, així com els perjuís que pogueren ocasionar-se en els drets de propietat intel·lectual i industrial de l’Ajuntament d’Alzira, poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment corresponguen i, si és procedent, a les responsabilitats que del susdit exercici es deriven.

6. Establiments d’hiperenllaços

Hiperenllaços del lloc a altres pàgines web: en este lloc web s’han inclòs enllaços a pàgines d’Internet de tercers (“enllaços”), que s’han considerat d’interés per a les persones usuàries. No obstant això, l’Ajuntament d’Alzira no assumix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència en el lloc web.

Hiperenllaços des d’altres pàgines d’Internet al lloc web: els usuaris que es proposen establir un hiperenllaç entre la seua pàgina web i la de l’Ajuntament d’Alzira hauran de tindre en compte el següent:

1. L’establiment de l’hiperenllaç no implica, en cap cas, l’existència de relacions entre l’Ajuntament d’Alzira i el propietari de la pàgina web en què s’establisca, ni l’acceptació i aprovació per part de l’Ajuntament d’Alzira dels seus continguts o servicis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que l’Ajuntament d’Alzira ha autoritzat expressament l’hiperenllaç ni que ha supervisat o assumit de cap manera els servicis oferits o posats a disposició en la pàgina web des de la qual s’establix l’hiperenllaç.

2. L’Ajuntament d’Alzira no es responsabilitza de cap manera ni garantix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o servicis que l’establiment de l’hiperenllaç puga oferir. La persona usuària assumix baix la seua exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que pogueren derivar-se de l’accés a la pàgina web de l’hiperenllaç.

3. La pàgina web en què s’establisca l’hiperenllaç no podrà contindre cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a l’Ajuntament d’Alzira, excepte aquells signes que formen part del mateix hiperenllaç.

4. La pàgina web en què s’establisca l’hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l’orde públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

Skip to content