Documentació

Alzira, un riu de futur 5 Documentació

En aquesta secció podràs consultar tots els documents relacionats amb l’Agenda Urbana d’Alzira “Un riu de futur”. Documents de Diagnòstic de la ciutat, dels projectes inclosos en el Pla d’Acció, així com altres relacionats amb el procés de planificació estratègica en el marc de l’Agenda Urbana que s’aniran actualitzant i millorant al llarg del temps. Us anirem avisant de totes les millores i actualitzacions d’aquests documents que us podreu descarregar en els següents apartats.

Diagnòstic de Ciutat

Document inicial de Diagnòstic de la situació i punt de partida de la realitat urbana d’Alzira, per a això s’ha dut a terme una anàlisi detallada de la situació de la ciutat quant als objectius de primer nivell en els quals s’estructura el marc estratègic de l’Agenda Urbana Espanyola, basat en les evidències documentals i estadístiques disponibles, així com en els resultats dels processos participatius desenvolupats.

Document de Diagnòstic (versió Juny 2022)

Formulació Estratègica

Definició de la Formulació Estratègica de l’Agenda Urbana d’Alzira, definit per la metodologia de l’Agenda Urbana Espanyola i particularitzat a la realitat de la ciutat i a les línies estratègiques de futur que establiran les bases d’Alzira amb horitzó 2030.

Document de Formulació Estratègica (versió Juny 2022)

Pla d'Acció Local

Document de Pla d’Acció que conté una proposta de plans, programes i projectes a desenvolupar fins al 2030, tenint en compte la metodologia proposada per l’Agenda Urbana Espanyola i els següents principis horitzontals i objectius transversals: igualtat entre homes i dones i no discriminació; desenvolupament sostenible; accessibilitat; canvi demogràfic; mitigació i adaptació al canvi climàtic; economia circular; innovació; transparència i rendició de comptes i participació com a eix fonamental i diferenciador en l’elaboració del Pla d’Acció.

Document de Pla d’Acció

Sistema de Seguiment i Avaluació

Sistema de Seguiment i Avaluació basat en indicadors que faciliten la seua implementació i en la determinació d’una sèrie de pautes que permeten el seguiment i avaluació dels seus continguts i poder així mesurar el grau d’implementació efectiva de l’Agenda Urbana, i per tant dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, així com d’altres documents i estratègies europees i internacionals vinculades al Pla d’Acció de l’Agenda Urbana d’Alzira “Un riu de futur”, establint equivalències i interactuaciones entre els diferents blocs d’indicadors.

Document del Sistema de Seguiment i Avaluació

Altres documents

Consulta i descàrrega en aquesta secció altres documents d’interés vinculats a l’Agenda Urbana d’Alzira i al seu procés d’elaboració.

  • Sant Roc 10, 46600 Valencia
  • 962 400 450
  • unriudefutur@alzira.es
Skip to content