Fase 3

Fase 3: Pla d’ Acció

En aquesta fase es defineix un Pla d’Acció que conté una proposta de plans, programes i projectes o accions concretes a desenvolupar fins a 2030, tenint en compte la metodologia proposada per l’Agenda Urbana Espanyola i els següents principis horitzontals i objectius transversals: Igualtat entre homes i dones i no discriminació; desenvolupament sostenible; accessibilitat; canvi demogràfic; mitigació i adaptació al canvi climàtic; economia circular; innovació; transparència i rendició de comptes i participació com a eix fonamental i diferenciador en l’elaboració del Pla d’Acció.

Skip to content