Fase 2

Fase 2: Marc Estratègic

En aquesta fase s’estableix el Marc Estratègic de l’Agenda Urbana d’Alzira, definit en primer terme per la pròpia metodologia de l’Agenda Urbana Espanyola, i es completa posteriorment amb els reptes propis d’Alzira amb l’objectiu d’establir les bases del desenvolupament futur i de la transformació del municipi amb horitzó 2030.

Skip to content