Fase 1

Fase 1: Diagnosi Urbana

L’objectiu d’aquesta primera fase és la redacció d’un document inicial de Diagnosi Estratègic de la situació i punt de partida de la realitat urbana d’Alzira. Per a això, es duu a terme una anàlisi detallada de la situació de la ciutat en relació als objectius de primer nivell a partir dels quals s’estructura el marc estratègic de l’Agenda Urbana Espanyola. A més, l’elaboració del Diagnòstic es basa en les evidències documentals i estadístiques disponibles, així com en els resultats dels processos participatius desenvolupats.

Skip to content